Setup Menus in Admin Panel

e-mail: secr@af.duth.gr

Setup Menus in Admin Panel

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο αναλυτικός Οδηγός Σπουδών απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές του Τμήματος και έχει σκοπό την ενημέρωσή τους σχετικά με τις σπουδές τους.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σχετικά με την πολιτική ποιότητας προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Η έρευνα στο τμήμα διέπεται από τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου του έτους και ολοκληρώνεται την 31η του επόμενου Αυγούστου.

Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, ολοκληρώνεται την  5η Ιουλίου του επόμενου έτους και περιλαμβάνει δύο αυτοτελείς διδακτικές περιόδους, το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο. Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιούνται οι εξεταστικές περίοδοι.

Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων και των εξετάσεων καθορίζονται  από το Συμβούλιο του ΔΠΘ και ανακοινώνονται σε εύθετο χρόνο.

ΣΠΟΥΔΕΣ

Η διάρκεια  σπουδών στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΔΠΘ είναι οκτώ (8) εξάμηνα και περιλαμβάνει:

α) Θεωρητική διδασκαλία μαθημάτων.

β) Πρακτικές φροντιστηριακές ή εργαστηριακές ασκήσεις  στα εργαστήρια των τμημάτων. Τονίζεται ότι  η παρακολούθηση των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική.

γ) Σεμινάρια, επισκέψεις σε παραγωγικές μονάδες.

δ) Πτυχιακή εργασία και

ε) Πρακτική άσκηση.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.3549/07 που ισχύει σήμερα προσδιορίζονται τα εξής:

 • Η μέγιστη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, δηλαδή 4 έτη, προσαυξανόμενη κατά 100%, δηλαδή επιπλέον 4 έτη, συν 1 έτος. Έτσι λοιπόν το συνολικό διάστημα των σπουδών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 9 έτη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η παράταση της ανώτατης διάρκειας φοίτησης του αιτούντος μέχρι (2)  εξάμηνα.
 • Οι σπουδαστές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν, με έγγραφη αίτησή τους στη Γραμματεία του Τμήματος, τις σπουδές  τους για όσα εξάμηνα επιθυμούν και πάντως όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. Τα εξάμηνα αυτά δεν θα προσμετρούνται στην διάρκεια φοίτησης.
 • Εάν ένας φοιτητής υπερβεί τη μέγιστη διάρκεια σπουδών που προβλέπεται από το νόμο διαγράφεται αυτόματα και ενημερώνεται σχετικά εγγράφως από τη Γραμματεία του Τμήματος.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Την ιδιότητα του φοιτητή αποκτούν όσοι εγγράφονται σ΄ αυτά μετά την εισαγωγή, μετεγγραφή ή κατάταξη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η εγγραφή του φοιτητή στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής γίνεται σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα που ανακοινώνονται από το ΥΠΕΠΘ και το ΔΠΘ και γνωστοποιούνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Φοιτητής που έχει εγγραφεί σε ΔΠΘ δεν μπορεί να είναι εγγεγραμμένος παράλληλα και σε άλλο Τριτοβάθμιο Ίδρυμα της Ελλάδας.

Ο φοιτητής υποχρεούται ανά εξάμηνο σε ανανέωση της εγγραφής του. Η ανανέωση γίνεται επίσης ηλεκτρονικά.

Φοιτητής που δεν ανανεώνει την εγγραφή του για δύο συνεχόμενα ή για τρία μη συνεχόμενα εξάμηνα χάνει τη δυνατότητα να συνεχίσει τις σπουδές του στο ΔΠΘ και διαγράφεται από τα Μητρώα του Τμήματος αυτοδίκαια. Αιτήσεις επανεγγραφής διαγραφέντων εξετάζονται κατά σειρά από το Συμβούλιο του Τμήματος μόνο για σοβαρούς λόγους.

Φοιτητής που είναι  τελειόφοιτος και οφείλει μόνον την πτυχιακή του εργασία και την πρακτική άσκηση δεν είναι απαραίτητο να κάνει ανανέωση εγγραφής.

Με την ανανέωση εγγραφής οι φοιτητές παράλληλα γνωστοποιούν στη Γραμματεία και τα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν μα βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος.

Με τη δήλωση αυτή οι φοιτητές καταρτίζουν το ατομικό τους πρόγραμμα το οποίο μπορεί  περιλαμβάνει μαθήματα από όλα τα εξάμηνα, πέραν του τυπικού, αρκεί συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) τα μαθήματα που δηλώνονται δεν πρέπει να προαπαιτούν την επιτυχή παρακολούθηση άλλων μαθημάτων προηγούμενων εξαμήνων (μαθήματα αλυσίδας) και β) ο συνολικός αριθμός των δηλωθέντων μαθημάτων να μην υπερβαίνει τις 34 ώρες. Διευκρινίζεται ότι φοιτητές του 8ου εξαμήνου και πάνω μπορούν να δηλώνουν μέχρι και 45 ώρες και επιπλέον γι’ αυτούς δεν ισχύουν οι αλυσίδες μαθημάτων και επομένως μπορούν να δηλώνουν οποιοδήποτε μάθημα, ακόμη και αν κάποια από αυτά προαπαιτούν την επιτυχή παρακολούθηση κάποιων άλλων.

Επίσης ο φοιτητής μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να παρακολουθήσει μέχρι το πέρας των σπουδών του και προαιρετικά μαθήματα. Τα προαιρετικά μαθήματα δηλώνονται ξεχωριστά και ανεξάρτητα από την ηλεκτρονική δήλωση των μαθημάτων με τη συμπλήρωση έντυπης δήλωσης στη θυρίδα της Γραμματείας του Τμήματος. Η χρονική περίοδος δήλωσης των προαιρετικών μαθημάτων είναι η βδομάδα που ακολουθεί την ηλεκτρονική δήλωση των μαθημάτων. Για το Τμήμα  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής προαιρετικά μαθήματα είναι όλα τα μαθήματα που διδάσκονται σε άλλα τμήματα του ΔΠΘ. Τονίζεται ότι ο βαθμός των προαιρετικών μαθημάτων δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κάθε  φοιτητής που διανύει το τελευταίο εξάμηνο σπουδών είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει την πτυχιακή του εργασία. Τα θέματα των πτυχιακών εργασιών ανακοινώνονται από την Γραμματεία του Τμήματος στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Οι σπουδαστές κατοχυρώνουν και αναλαμβάνουν το θέμα αφού προηγουμένως συμπληρώσουν ειδικό έντυπο που διατίθεται για το σκοπό αυτό από τη γραμματεία του Τμήματος είτε βρίσκεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Τμήματος.

Η δήλωση της  πτυχιακής εργασίας ισχύει για ένα εξάμηνο. Μετά το πέρας του εξαμήνου και εφόσον δεν έχει παραδοθεί η πτυχιακή εργασία στη Γραμματεία του Τμήματος, ο φοιτητής υποχρεούται  να ζητήσει την ανανέωση της ισχύος της πτυχιακής εργασίας για ένα ακόμη εξάμηνο. Πτυχιακές που δεν ολοκληρώνονται  μετά και από  την  παράταση αυτή θεωρούνται ως μη δοθείσες.

Ένα θέμα πτυχιακής εργασίας μπορεί να ανατεθεί  από κοινού σε ομάδα μέχρι δύο σπουδαστών με ταυτόχρονη κατανομή της εργασίας.

Μετά την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας και την έγκρισή της από τον επιβλέποντα εκπαιδευτικό, η πτυχιακή κατατίθεται στη Γραμματεία (μέσω πρωτοκόλλου) και ακολούθως ορίζεται ημερομηνία εξέτασης της πτυχιακής εργασίας κατά την οποία γίνεται παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας από τον σπουδαστή ενώπιον τριμελούς επιτροπής καθηγητών, στην οποία συμμετέχουν καθηγητές συναφούς προς το υπό εξέταση αντικείμενο. Σε κάθε περίπτωση ένας απ’ αυτούς είναι ο επιβλέπων καθηγητής της πτυχιακής εργασίας.

Τα μέλη της επιτροπής αποφασίζουν κατά πλειοψηφία για το βαθμό που θα δοθεί στον εξεταζόμενο, το δε σχετικό έντυπο  βαθμολογίας κατατίθεται  στη Γραμματεία

Η πτυχιακή εργασία συνυπολογίζεται κατά την εξαγωγή του βαθμού πτυχίου και αντιστοιχεί σε 20 διδακτικές μονάδες.

Στο τμήμα  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής  οι πτυχιακές παρουσιάζονται το τελευταίο δεκαήμερο του επόμενου μήνα που ακολουθεί την κατάθεσή τους.  Η διαδικασία παρουσίασης των πτυχιακών εργασιών είναι ανοικτή  σε όλους τους φοιτητές που θέλουν να την παρακολουθήσουν.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Τέλος οι φοιτητές του Τμήματος υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν εξάμηνη πρακτική άσκηση.

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τέλος του Ζ’ εξαμήνου και εφόσον ο σπουδαστής καλύπτει τις προϋποθέσεις που προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται στο δημόσιο ή/και ιδιωτικό τομέα. Καθώς δε το Τμήμα  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής’ έχει σημαντικές συνεργασίες με φορείς της αλλοδαπής προσφέρεται η ευκαιρία-δυνατότητα στους φοιτητές του Τμήματος να πραγματοποιήσουν την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση σε επιχειρήσεις ή/και φορείς του εξωτερικού αξιοποιώντας τα σχετικά ευρωπαϊκά προγράμματα.

Η πρακτική άσκηση είναι αμειβόμενη και  τα τελευταία χρόνια επιδοτούμενη και από το ΕΠΕΑΕΚ.

Κάθε τμήμα ορίζει επιτροπή πρακτικής άσκησης, στην οποία απευθύνονται οι σπουδαστές για εξεύρεση θέσης πρακτικής.

Οι σπουδαστές κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης εποπτεύονται από εκπαιδευτικό του τμήματος, ο οποίος ορίζεται για  το λόγο αυτό.

Μετά το πέρας της εξάμηνης πρακτικής άσκησης ο σπουδαστής υποβάλλει (μέσω πρωτοκόλλου) τα σχετικά δικαιολογητικά στη γραμματεία του τμήματος.

ΠΑΡΟΧΕΣ

Οι σπουδαστές έχουν πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη εφ΄ όσον επιλέξουν να έχουν βιβλιάριο υγείας του ΔΠΘ. ‘Έχουν όμως τη δυνατότητα να επιλέξουν τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγονταν και πριν εισαχθούν στο ΔΠΘ.

Στους σπουδαστές παρέχονται επίσης:

α) Ειδικό δελτίο μειωμένου φοιτητικού εισιτηρίου

β) Δωρεάν βιβλία και διδακτικές σημειώσεις.

γ) Άτοκα δάνεια όταν πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης

δ) Δωρεάν σίτιση και στέγαση όταν τηρούν τις προϋποθέσεις που οι σχετικοί νόμοι προβλέπουν.

ε) Υποτροφίες του ΙΚΥ (εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που το ΙΚΥ προβλέπει)

Οι παροχές παρέχονται στους σπουδαστές καθ’ όλη την διάρκεια των σπουδών τους και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των  δώδεκα εξαμήνων (12).

ΘΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να συναντώνται με τον Καθηγητή-Σύμβουλό τους για θέματα που απασχολούν τις σπουδές τους, αλλά και κάποιους προσωπικούς προβληματισμούς. Βρείτε τον Καθηγητή – Σύμβουλό σας εδώ.

 

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ

 1. 25η Μαρτίου
 2. 28η Οκτωβρίου
 3. Θεοφάνεια
 4. Καθαρή Δευτέρα
 5. 1η του Μάη
 6. Του Αγίου Πνεύματος
 7. 29η Ιουνίου (Τοπική εορτή)

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ:

 • Κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων από 22/12 μέχρι και 2/1
 • Κατά τις διακοπές του Πάσχα από την Μ. Τετάρτη έως και την Τετάρτη  μετά το Πάσχα
 • Την 17η Νοεμβρίου
 • Την 30η Ιανουαρίου (Τριών Ιεραρχών)
 • Κατά τις διακοπές του καλοκαιριού που αρχίζουν  6 Ιουλίου και τελειώνουν 31 Αυγούστου.

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Προσφέρονται τρία μεταπτυχιακά προγράμματα (ΠΜΣ):
– Οικονομικά και Δίκαιο των Επιχειρήσεων
– Διεθνή και Ευρωπαϊκή Οικονομική
top

Copyright © 2024 | ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΖΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Setup Menus in Admin Panel

elGreek
X