Setup Menus in Admin Panel

e-mail: secr@af.duth.gr

Setup Menus in Admin Panel

Α1. Αρχές Οικονομίας, Χρηματοοικονομικής και Οικονομικής των Επιχειρήσεων

Περιγραφή μαθήματος

ΣΧΟΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α1

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

A

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις

3

6

 

 

 

 

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.emt.ihu.gr/courses/MSC-LOG102/

      
  • ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·   Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·   Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

·   Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

·     Να κατανοήσουν επιλεγμένες οικονομικές έννοιες όπως π.χ. ελαστικότητα ζήτησης και προσφοράς, πλεόνασμα καταναλωτή και παραγωγού και να διαπιστώσουν τη χρησιμότητά τους στην πράξη.

·     Να διακρίνουν τα χαρακτηριστικά των διαφόρων μορφών αγοράς και να αξιολογήσουν τη λειτουργία και τον ανταγωνισμό των επιχειρήσεων μέσα σε αυτές.

·     Να αναλύσουν και να εμπεδώσουν τα διακριτικά στοιχεία των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων από Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και τη χρησιμότητά τους στην οικονομία μιας χώρας.

·     Να αναλύσουν τις ταμειακές ροές (έννοια ταμειακών ροών μιας επένδυσης, υπολογισμός του αρχικού κόστους μιας επένδυσης, υπολογισμός πρόσθετων ταμειακών ροών μιας επένδυσης, υπολογισμός τελικής ταμειακής ροής) και να διαπιστώσουν τις πρακτικές εφαρμογές υπολογισμού ταμειακών ροών

·     Να κατανοήσουν τα στοιχεία που συνθέτουν έναν προϋπολογισμό επενδύσεων κεφαλαίου καθώς και τις εφαρμογές αξιολόγησης επένδυσης (χρόνος επανείσπραξης κεφαλαίου, ΚΠΑ, IRR).

·     Να κατανοήσουν σε βάθος τη λειτουργία της Αγοράς Συναλλάγματος, τη διεθνή Χρηματοδότηση και το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα.

·     Να κατανοήσουν και να αξιολογήσουν τους τρόπους διεθνοποίησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

Προαγωγή της επιστημονικής, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης,

Σχεδιασμός και πραγματοποίηση επιστημονικών ερευνητικών δραστηριοτήτων,  

Ομαδική εργασία και δημιουργική σύνθεση γνώσεων, 

Αναζήτηση, ανάλυση και αξιολόγηση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των κατάλληλων μεθόδων και τεχνολογιών

(2)  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα πραγματεύεται και αναλύει επιλεγμένα και εξειδικευμένα θέματα από τους τομείς της Οικονομίας, Χρηματοοικονομικής και Οικονομικής των Επιχειρήσεων και εμβαθύνει τις γνώσεις που αποκτήθηκαν από τους σπουδαστές σχετικά με αυτά τα θέματα. Σκοπός του μαθήματος είναι να αναδείξει, να αναλύσει και να μεταδώσει στους σπουδαστές επιστημονικές έννοιες και στοχευμένες γνώσεις από τους προαναφερθέντες τομείς, που είναι απολύτως απαραίτητες για την κατανόηση της πολυπλοκότητας του οικονομικού περιβάλλοντας και να συμβάλλει με αυτό τον τρόπο στην επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

•     Η Λειτουργία των επιχειρήσεων στις διάφορες μορφές αγοράς

•     Ελαστικότητα Ζήτησης και φορολογική επιβάρυνση επιχειρήσεων και
        καταναλωτών

•     Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και Ξένες Άμεσες Επενδύσεις

•     Χρονική Αξία Χρήματος

•     Προϋπολογισμός επενδύσεων κεφαλαίου και εφαρμογές αξιολόγησης
        επένδυσης

•     Αγορά Συναλλάγματος,  Διεθνής Χρηματοδότηση

•     Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα

•     Διεθνοποίηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

•     Στρατηγικές Ανταγωνισμού Επιχειρήσεων

•     Κόστος κεφαλαίου

•     Μοντέλα αξιολόγησης επενδύσεων

•     Ανάλυση της διοίκησης κεφαλαίου κίνησης, εφαρμογές – παραδείγματα
        εφαρμογής.

•     Πηγές χρηματοδότησης επιχειρήσεων

•     Βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση επιχειρήσεων

 

Μερικά μέρη θα περιλαμβάνουν την κατάρτιση ερωτήσεων ή μελετών περίπτωσης. Επίσης θα γίνεται αναφορά σε σύγχρονα επιστημονικά άρθρα έρευνας και επιστημονικά συγγράμματα.

 

  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο διαλέξεις

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας και επικοινωνίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Συγγραφή εργασίας

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτοτελής Μελέτη

59

 

 

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Αξιολόγηση με παράδοση ομαδικής εργασίας όπου απαιτείται η επιστημονική ερευνητική ικανότητα καθώς και η κριτική σκέψη του φοιτητή

 

Τελική αξιολόγηση με τη μορφή γραπτού δοκιμίου εξετάσεων με την ανάπτυξη 6 θεμάτων με Ερωτήσεις/Ασκήσεις ανάπτυξης.

 

 

  • ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

·     Mankiw N. Gregory, Taylor P. Mark: (Επιστ. επιμέλεια: Αθανάσιος Μανιάτης, Χρυσοβαλάντου Βασιλική Μήλλιου), (2021), Οικονομική των Επιχειρήσεων, 5η Έκδοση, Διαθέτης (Εκδότης): Εκδόσεις  Α. Τζιόλα & Υιοί Α.Ε.

·     Βασιλείου Δ., Ηρειώτης Ν. (2018), Χρηματοοικονομική Διοίκηση, 2η έκδοση, Εκδόσεις Rosili, Aθήνα.

·     Σουμπενιώτης  Δ., Ταμπακούδης Ι. (2017), Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Ανάλυση & Επενδύσεις, Εκδόσεις Καραγιώργου, Θεσσαλονίκη.

·     Perloff M.Jeffrey, (2016), Μικροοικονομική, 1η έκδ./2016, Διαθέτης (Εκδότης): Broken Hill Publishers LTD.

·     Krugman P., Wells R.: (2018), Μακροοικονομική σε διδακτικές ενότητες, επιστ. επιμ. Ιωαννίδης Α, Παπαθεοδώρου Χ., Διαθέτης (Εκδότης): Γ. Δάρδανος – Κ. Δάρδανος κ ΣΙΑ ΕΕ.

·     Κατρανίδης Σ., Νταντάκας Δ., (2017), Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου, Έκδοση: 1η/2017, Διαθέτης (Εκδότης): Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Α.Ε.

·     Krugman P., Wells R., επιστ. επιμ. Ιωαννίδης Α., Παπαθεοδώρου Χ. (2018), Μικροοικονομική σε διδακτικές ενότητες, Έκδοση: 1η/2018, Διαθέτης (Εκδότης): Γ. Δάρδανος – Κ. Δάρδανος Ο.Ε.

·     Melvin M. and .Norrbin S. C. (2013), International Money and Finance. 8th Edition, Publisher:Academic Press.

·     Pilbeam K. (2017), Διεθνής Χρηματοοικονομική, Εκδόσεις Utopia 2017

·     Krugman P., Obstfeld M., Melitz M.: (2016), Διεθνής Οικονομική, 4η έκδ., Διαθέτης (Εκδότης): Εκδόσεις Κριτική ΑΕ.

– Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

§  Journal of Finance

§  Company Reporting

§  Review of Financial Studies

§  Review of Finance

§  European Journal of Finance

top

Copyright © 2024 | ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Designed by Ioannis Kazanidis

Setup Menus in Admin Panel

en_GBEnglish
X