Setup Menus in Admin Panel

e-mail: secr@af.duth.gr

Setup Menus in Admin Panel

Β2. Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα

Περιγραφή Μαθήματος

ΣΧΟΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Β2

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Β’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης

3

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

 

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.emt.ihu.gr/courses/AD186/

       
 • ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·   Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·   Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

·   Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν τα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα (ΛΠΣ) ως μέσο διαχείρισης των λογιστικών και χρηματοοικονομικών πληροφοριών στην επιχείρηση.

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του μαθήματος είναι γνωστικοί και απόκτησης δεξιοτήτων.

Σε γνωστικό επίπεδο οι φοιτητές μετά την ολοκληρωμένη παρακολούθηση του μαθήματος θα πρέπει:

·     να έχουν κατανοήσει τα βασικά θέματα που σχετίζονται με τα  ΛΠΣ,

·     να έχουν κατανοήσει τη χρησιμότητα αλλά και την πολυπλοκότητα των  ΛΠΣ,

·     να καθορίζουν τις λειτουργικές απαιτήσεις εφαρμογών  ΛΠΣ,

·     να γνωρίζουν τη μεθοδολογία σχεδιασμού και ανάπτυξης τέτοιων εφαρμογών,

·     να έχουν αποκτήσει σημαντική εξοικείωση με τις αναγκαίες τεχνολογίες,

·     να αξιολογούν την ευχρηστία ενός  ΛΠΣ.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων οι φοιτητές θα πρέπει:

·     να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις βασικές λειτουργίες ενός  ΛΠΣ καθώς και με τον τρόπο εκμετάλλευσής του για την εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών,

·     να διαχειρίζονται εφαρμογές  ΛΠΣ,

Α. Λογική του μαθήματος

Σήμερα, oι επιτυχημένες επιχειρήσεις και οργανισμοί έχουν επικεντρωθεί στη διαχείριση και βελτιστοποίηση των βασικών επιχειρηματικών διαδικασιών τους. Πολλοί μεγάλοι και μεσαίοι οργανισμοί και επιχειρήσεις εστιάζουν σε αυτόν τον στόχο μέσω των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων (ΛΠΣ) . Τα  ΛΠΣ αποτελούν τη βάση των πληροφοριακών συστημάτων κάθε επιχείρησης ή οργανισμού και τη βάση για την ομαλή λειτουργία τους, αλλά και τη λήψη αποφάσεων της διοίκησης. Επιτυγχάνουν τη συγκέντρωση των δεδομένων, την ενοποίηση και ολοκλήρωση όλων των εφαρμογών μίας επιχείρησης, επιδιώκοντας τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών, την αύξηση της παραγωγικότητας, και την απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος μέσα από τη χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών πληροφορικής. Αυτές οι σύνθετες εφαρμογές αποτελούν σήμερα το βασικό κορμό για τις συναλλαγές μεταξύ των οντοτήτων στον ιδιωτικό, στον δημόσιο και στον μη κυβερνητικό μη κερδοσκοπικό τομέα. Επιπλέον, όλο και περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ενσωματώνουν αυτά τα συστήματα στα επιχειρηματικά τους συστήματα.

Αυτό το μάθημα θα επιτρέψει στους φοιτητές να κατανοήσουν τα θέματα και τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν κατά την διαδικασία επιλογής και εφαρμογής ενός  ΛΠΣ. Θα οδηγήσει επίσης στην κατανόηση των προκλήσεων που σχετίζονται με τη διαχείριση των υπαρχόντων συστημάτων  ΛΠΣ την εξοικείωση με τις δυνάμεις και τις οργανωτικές συνθήκες που οδηγούν στην απόκτηση τέτοιων συστημάτων στην επιχείρηση. Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να προσδιορίσουν μια κατάλληλη μέθοδο εφαρμογής  ΛΠΣ. Ως εκ τούτου, αυτό το μάθημα είναι κατάλληλο για φοιτητές τόσο από πλευράς τεχνικής (πληροφορικής) όσο και από πλευράς διαχειριστικής.

Β. Μαθησιακοί στόχοι

·     Η απόκτηση του αναγκαίου εννοιολογικού και θεωρητικού υπόβαθρου στα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα , κατανοώντας την ανάγκη αλλά και την πρόκληση της διεπιστημονικής προσέγγισης.

·     Η κατανόηση των κρίσιμων παραγόντων και των οφελών που σχετίζονται με τα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα.

·     Η απόκτηση των εφοδίων για την συμβολή στην υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των διάφορων πρακτικών ζητημάτων  Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων.

·     Η κατανόηση των τεχνολογικών θεμάτων που σχετίζονται με την διαχείριση Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων.

·     Η ενημέρωση των πρόσφατων εξελίξεων και τάσεων που επικρατούν γύρω από τα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα σε παγκόσμιο επίπεδο, σε σχέση με την ακαδημαϊκή έρευνα, την επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά και τις αλλαγές στη συμπεριφορά των χρηστών.

·     Η κατανόηση των σταδίων του κύκλου ζωής οποιασδήποτε εφαρμογής Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων.

Γ. Αποτελέσματα μάθησης

Γνώσεις και Κατανόηση

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα μπορεί:

1) να αποδείξει την καλή κατανόηση των βασικών θεμάτων στα  Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα,

2) να εξηγεί το πεδίο των κοινών επιχειρησιακών συστημάτων (π.χ. MM, SCM, CRM, HRM, προμήθειες),

3) να εξηγεί τις προκλήσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων  και τις επιπτώσεις τους στους οργανισμούς

4) να περιγράφει την επιλογή, την απόκτηση και την υλοποίηση Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων

5) να χρησιμοποιεί το κορυφαίο πακέτο διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (SAP R/3) για να υποστηρίξει τις επιχειρησιακές λειτουργίες και τη λήψη αποφάσεων,

6) να επικοινωνεί και να αξιολογεί την ετοιμότητα ενός οργανισμού για την εφαρμογή Λογιστικού Πληροφοριακού Συστήματος με επαγγελματική προσέγγιση και

7) να επιδεικνύει την ικανότητα να εργάζεται ανεξάρτητα και σε μια ομάδα.

Διανοητικές ικανότητες

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να:

·     Αναπτύξουν δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψης σχετικές με την ανάπτυξη και διαχείριση  Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων .

·     Αναπτύξουν ένα γνωστικό χάρτη των διαφορετικών στρατηγικών και λειτουργικών επιλογών και των προκλήσεων εφαρμογής για την βελτιστοποίηση των λειτουργιών των οργανισμών στους οποίους έχουν την ευθύνη.

Άλλες ικανότητες

·     Προσέγγιση λογικής και διανοητικής τεκμηρίωσης απέναντι στη μάθηση.

·     Ικανότητες προγραμματισμού του προσωπικού φόρτου εργασίας.

·     Ικανότητες επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο, με τη χρήση ορθών επιχειρημάτων (σε εργασίες, παρουσιάσεις και δημόσιες συζητήσεις).

·     Ικανότητα πρόκλησης και δημιουργίας νέων ιδεών.

·     Διαχείριση σχέσεων συνεργασίας με συναδέλφους φοιτητές και ακαδημαϊκό προσωπικό.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα έχει κατανοήσει τις προσεγγίσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή ενός ΛΠΣ. Ειδικότερα, θα εξετάσει πως οι διάφερες προσεγγίσεις ανάπτυξης μπορεί να είναι καρποφόρες και όπου μπορεί να μην είναι τόσο αποτελεσματικές θα χρειαστεί δημιουργική προσαρμογή αφού δεν υπάρχουν δύο οργανισμοί (συστήματα) ακριβώς ίδιοι. Υπάρχουν διαφορετικές οργανωτικές δομές, οργανωτικές στρατηγικές και υποθέσεις. Αυτές οι διαφορές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε οποιοδήποτε πληροφοριακό σύστημα αφού κάθε επιχείρηση είναι διαφορετική. Αυτές οι προσεγγίσεις ασύμμετρης ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων αυξάνουν τις πιθανότητες επιτυχίας υλοποίησης του έργου  ΛΠΣ. Ωστόσο, καμία μέθοδος δεν είναι καθολική. Καμία μέθοδος δεν ταιριάζει σε όλες τις περιπτώσεις αλλά προσαρμόζεται για να ταιριάζει στην κάθε περίπτωση χωριστά.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

·     Ικανότητες επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο, με τη χρήση επιχειρημάτων σε εργασίες, παρουσιάσεις και δημόσιες συζητήσεις 

·     Ικανότητα πρόκλησης νέων ιδεών των ιδίων και συναδέλφων φοιτητών

·     Διαχείριση σχέσεων συνεργασίας με συναδέλφους φοιτητές και ακαδημαϊκό προσωπικό

•     Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

•     Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

•     Λήψη αποφάσεων

·     Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

·     Αυτόνομη Εργασία

·     Ομαδική Εργασία

·     Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οι σύγχρονες τεχνολογίες έχουν δημιουργήσει ένα συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον στα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα, το οποίο οι οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ώστε να παραμένουν ανταγωνιστικοί. Έμφαση δίνεται στην κατανόηση της επεξεργασίας των λογιστικών δεδομένων  και στους ελέγχους που είναι αναγκαίοι για να διαβεβαιώσουν την ακρίβεια και την αξιοπιστία των δεδομένων που επεξεργάζεται το λογιστικό σύστημα.

Το μάθημα εξετάζει τα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα από δύο παράλληλες οπτικές: (α) την τεχνολογική άποψη, σε σχέση με τις απαραίτητες τεχνολογίες που απαιτούνται για να υποστηρίξει τις αντίστοιχες πρακτικές, την ανάπτυξη και διαχείριση αυτών και γενικότερα τα διάφορα πρακτικά θέματα που σχετίζονται με την υλοποίησή τους και (β) από την διαχειριστική άποψη, σε σχέση με τις εφαρμογές που έχουν αυτά τα θέματα στις δραστηριότητες των επιχειρήσεων και των οργανισμών.

Θεωρία

·     Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων (Business Information Systems) και Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα – ΛΠΣ (Accounting Information Systems – AIS)

o    Βασικές έννοιες στα συστήματα ΛΠΣ

o    Πλεονεκτήματα και κίνδυνοι στα συστήματα ΛΠΣ

o    Η αγορά των συστημάτων ΛΠΣ και έργα εγκατάστασης συστημάτων ΛΠΣ

o    Αιτιολόγηση των επενδύσεων στα συστήματα ΛΠΣ

·     ΛΠΣ και Τεχνολογία

o    Αναδιοργάνωση επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Process Reengineering – BPR)

o    Αποθήκευση δεδομένων (Data Warehousing)

o    Εξόρυξη δεδομένων (Data Mining)

o    On-line αναλυτική επεξεργασία (On-line Analytical Processing – OLAP)

o    Υπολογιστικά νέφη (Cloud Computing)

o    Επιχειρηματική Νοημοσύνη (Business Intelligence)

o    Ηλεκτρονικό επιχειρείν (E-Business) και ηλεκτρονικό εμπόριο (E-Commerce)

o    Διαχείριση προϊόντων κύκλου ζωής προϊόντων (Product Life Cycle Management  – PLM)

o    Διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού (Supply Chain Management – SCM)

o    Διαχείριση Σχέσεων Πελατών (Customer Relationship Management – CRM)

·     Υλοποίηση Συστημάτων ΛΠΣ

o    Προκλήσεις και στρατηγικές μετάβασης

o    Κύκλος ζωής συστημάτων ΛΠΣ

o    Καθορισμός απαιτήσεων

o    Μεθοδολογίες υλοποίησης

o    Προμηθευτές και σύμβουλοι

o    Εργαζόμενοι και αντίσταση των εργαζομένων

o    Συμβόλαια με προμηθευτές, συμβούλους και υπαλλήλους

o    Εκπαίδευση και κατάρτιση

o    Μετανάστευση δεδομένων

o    Διαχείριση Έργου & Παρακολούθηση

o    Δραστηριότητες μετά την υλοποίηση

o    Παράγοντες επιτυχίας και αποτυχίας

·     ΛΠΣ σε λειτουργία

o    Λειτουργία και εφαρμογή μετά την υλοποίηση

o    Συντήρηση του συστήματος ΛΠΣ

o    Μέτρηση της απόδοσης του συστήματος ΛΠΣ

o    Μεγιστοποίηση του συστήματος ΛΠΣ

·     Εισαγωγή στο Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων SAP

o    Η ιστορία του SAP

o    Συστατικά στοιχεία και εφαρμογές του SAP

o    SAP Business Suite

o    Αρχιτεκτονική -Τεχνολογία

o    Νέες Τάσεις –Τεχνολογίες

o    Μεθοδολογία Ανάπτυξης ASAP

·     Διαχείριση Μάρκετινγκ και Διαδικασία Παραγγελίας Πωλήσεων στο ERP Σύστημα SAP

·     Διαχείριση Παραγωγής και Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο ERP Σύστημα SAP

·     Λογιστική Χρηματοοικονομική διαχείριση σε συστήματα ERP

·     Επιχειρησιακές ∆ιεργασίες (Business Processes)

o    Βασικές Διεργασίες Επιχειρήσεων στο ERP Σύστημα SAP

o    Προχωρημένες  Διεργασίες Επιχειρήσεων στο ERP Σύστημα SAP

o    Business Process Model and Notation

·     ERP – Παρόν και μέλλον

o    Enterprise Integration Applications (EIA)

o    ERP και E-business

o    ERP, Internet και WWW—ERP II

o    ERP and Διαχείριση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management)

o    Μελλοντικές κατευθύνσεις και τάσεις στα ERP

Εργαστήριο

Θα πραγματοποιηθούν 10 εργαστηριακές ασκήσεις στο ERP SAP R/3 που θα βοηθήσουν στην κατανόηση των εννοιών που αναλύθηκαν στην θεωρία. Θα συνυπολογιστεί στο 40% της συνολικής βαθμολογίας για όσους πραγματοποιήσουν επιτυχημένα όλα τα εργαστήρια υπό την επίβλεψη των καθηγητών τους.

·     Εισαγωγή στο ERP SAP R/3

·     Ενοποιημένες Επιχειρησιακές Διεργασίες στο ERP SAP R/3

·     Διαχείριση Προμηθειών και Αποθεμάτων με το ERP SAP R/3

·     Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών με το ERP SAP R/3

·     Διαχείριση Πωλήσεων και Διανομών με το ERP SAP R/3

·     Οικονομική Διαχείριση Επιχειρήσεων με το ERP SAP R/3

·     Αποτελεσματικές Αναφορές – Επιχειρηματική Ευφυΐα με το ERP SAP R/3

 

 

 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο στην αίθουσα διδασκαλίας και το εργαστήριο.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

·    Προβολή διαφανειών

·    Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

·    Εξειδικευμένο λογισμικό στο εργαστήριο/ διαδικτυακά (Λογισμικό SAP R/3)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

60

Εργαστηριακές Ασκήσεις

40

Συγγραφή εργασιών (ατομικών και ομαδικής)

20

Αυτοτελής μελέτη (περιλαμβάνει μελέτη για παρακολούθηση των διαλέξεων, των εργαστηριακών ασκήσεων και των εξετάσεων στη θεωρία και τα εργαστήρια)

30

 

 

Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει

–   Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

–   Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

–   Ερωτήσεις αντιστοίχισης

–   Ερωτήσεις ανάπτυξης

–   Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

–   Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης

Η παρουσίαση των ατομικών και ομαδικών εργασιών δίνει το 30% του βαθμού του θεωρητικού μέρους.

Τα κριτήρια αξιολόγησης της τελικής γραπτής εξέτασης γίνονται γνωστά στους φοιτητές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και περιγράφονται στο φύλλο των θεμάτων.

ΙΙ. Τελική εξέταση στο εργαστηριακό μέρος (40%) που περιλαμβάνει Ασκήσεις παραμετροποίησης και χρήσης Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

Τα κριτήρια αξιολόγησης των εξετάσεων των εργαστηριακών μαθημάτων γίνονται γνωστά στους φοιτητές κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών μαθημάτων και αναγράφονται στο φύλλο των θεμάτων.

 

 • ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βασικά Συγγράμματα

ISBN

Συγγραφέας

Ημερομηνία

Τίτλος

Εκδότης

Κωδικός ISBN-10: 9609465285

Κωδικός ISBN-13: 9789609465281

Κωνσταντίνος Ι. Στεφάνου & Χρήστος Μπιάλας

2018

Συστήματα επιχειρησιακών πόρων και εφαρμογές με το σύστημα SAP

Αθανάσιος Αλτιντζής

ISBN-10: 1111820392

ISBN-13: 978-1111820398

Monk, E., & Wagner, B.

2012

Concepts in enterprise resource planning

Cengage Learning

9780070656802

Alexis Leon

2008

Enterprise Resource Planning

Tata McGraw-Hill

9781292353364

Marshall Romney, Paul  Steinbart, Scott Summers & David Wood

2020

Accounting Information Systems, 15th edition

Prentice Hall Business Publishing

9780555117903

Joseph Wilkinson, Michael Cerullo, Vasant Raval, Bernard Wong-on-Wing

2000

Accounting information systems: essential concepts and applications

J. Wiley

 

Πρόσθετα Συγγράμματα

ISBN

Συγγραφέας

Ημερομηνία

Τίτλος

Εκδότης

 

9789607182081

Τατσιόπουλος, Η., & Χατζηγιαννάκης

2008

Επιχειρησιακή οργάνωση µε τη βοήθεια των πληροφοριακών συστημάτων SAP

Παπασωτηρίου

 

9789604111565

Rebstock Michael & Hildebrand Knut

2001

Διαχείριση του SAP R/3

Ίων

 

978-3-662-04038-6

Appelrath, H. J., & Ritter, J.

2013

SAP R/3 implementation: methods

Springer Science & Business Media.

 

0-07-033121-9

Jose Antonio Hernandez

1999

SAP R/3 Administrator’s Handbook

McGraw-Hill Professional

 

ISBN-10: 9780672317767

ISBN-13: 978-0672317767

Bancroft, N. H., & Designed By-Cunningham, F.

1996

Implementing SAP R/3: The Guide for Business and Technology Managers

Prentice Hall PTR

 

0-672-31776-1

Vivek Kale

2000

Implementing SAP R/3

SAM Publishing

 

0-13-085340

Thomas A. Curran & Andrew Ladd

2000

SAP R/3 Business Blueprint

Prentice Hall

 

0-521-79152-9

Daniel E. O’Leary

2000

Enterprise Resource Planning Systems

Cambridge University Press

 

0-471-17996-5

Ben Rockfeller

1998

Using SAP R/3 FI

John Wiley

 

 

Προτεινόμενη αρθρογραφία:

 1. Davenport, T. H. (1998). Putting the enterprise into the enterprise system. Harvard business review, 76(4).
 2. Markus, M. L., Tanis, C., & Van Fenema, P. C. (2000). Enterprise resource planning: multisite ERP implementations. Communications of the ACM, 43(4), 42-46.
 3. Draijer, C., & Schenk, D. J. (2004). Best practices of business simulation with SAP R/3. Journal of Information Systems Education, 15(3).
 4. Al-Mashari, M., & Zairi, M. (2000). The effective application of SAP R/3: a proposed model of best practice. Logistics Information Management, 13(3), 156-166.
 5. Kemper, A., Kossmann, D., & Zeller, B. (1999). Performance tuning for SAP R/3. Data Engineering Journal, 33-40.
 6. Mandal, P., & Gunasekaran, A. (2002). Application of SAP R/3 in on-line inventory control. International Journal of Production Economics, 75(1-2), 47-55.
 7. SAP, A. (2014). SAP business suite.

Προτεινόμενοι Ηλεκτρονικοί Σύνδεσμοι με χρήσιμες πληροφορίες

 1. SAP AG. Portal, Facts and Information, 2019 http://go.sap.com/corporate/en/company.fast-facts.html
 2. http://www.fortunegreece.com/article/i-epichirisis-odevoun-pros-ton-psifiako-metaschimatismo-me-to-sap-leonardo/
 3. https://www.sap.com/greece/products/s4hana-erp.html
 4. https://www.sap.com/corporate/en/company/innovation/sap-coil.html.

 

top

Copyright © 2024 | ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Designed by Ioannis Kazanidis

Setup Menus in Admin Panel

en_GBEnglish
X