Setup Menus in Admin Panel

e-mail: secr@af.duth.gr

Setup Menus in Admin Panel

ΕΥ1. Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική

Περιγραφή Μαθήματος

ΣΧΟΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΥ1

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Β

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις, ασκήσεις και μελέτες περίπτωσης

3

6

 

 

 

 

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού υποβάθρου

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

Κανένα

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Όχι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.emt.ihu.gr/courses/MSC-LOG107/

      
  • ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·   Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·   Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

·   Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη και παρουσίαση των εργαλείων που προσφέρει η Διοικητική Λογιστική στη λήψη αποφάσεων, στην οργάνωση των λειτουργειών και την ορθολογική χρήση των πόρων μίας οικονομικής μονάδας. Η ύλη του μαθήματος αποσκοπεί στο να κατανοήσουν οι φοιτητές τον τρόπο με τον οποίο τα στελέχη των οικονομικών μονάδων σχεδιάζουν, θέτουν στόχους (τόσο βραχυχρόνιους όσο και μακροχρόνιους) και ελέγχουν τη σωστή εφαρμογή των επιδιωκόμενων στόχων.

 Μετά το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

–       Να αντιλαμβάνονται τις βασικές αρχές, τους παράγοντες και τα εργαλεία που προσφέρει η Διοικητική Λογιστική.

–       Υπολογίζουν το βιομηχανικό κόστος περιόδου, το κόστος παραχθέντων και το κόστος πωλημένων και να αποτιμούν τα αποθέματα (πρώτων υλών, ημιτελών προϊόντων και ετοίμων προϊόντων).

–       Κατανοήσουν τη ροή του κόστους σε μια κοστολόγηση παραγγελίας έργου.

–       Να καταγράφει τη ροή του κόστους παραγωγής σε ένα σύστημα κατά φάσης κοστολόγησης, να υπολογίζουν το κόστος των ισοδύναμων μονάδων με τη μέθοδο της σταθμισμένης μέσης τιμής.

–       Να επιμερίζει το κόστος των ΓΒΕ και να καταρτίζουν το φύλλο μερισμού με την άμεση ή έμμεση μέθοδο επιμερισμού.

–       Κατανοήσουν πως οι αλλαγές στο επίπεδο δραστηριότητας επηρεάζουν το περιθώριο συνεισφοράς και το λειτουργικό αποτέλεσμα και πως μπορούμε με βάση το περιθώριο συνεισφοράς να προσδιορίσουμε το επίπεδο των πωλήσεων που απαιτείται για να επιτευχθεί ένας επιθυμητός στόχος κέρδους.

–       Κατανοήσουν τη μέθοδο της κοστολόγησης κατά Δραστηριότητες και των
χαρακτηριστικών της.

–       Συντάσσουν Προϋπολογισμούς και να τους χρησιμοποιούν στη διαδικασία ανάλυσης της απόδοσης.

–       Υπολογίζουν το πρότυπο κόστος και να μελετούν τις αποκλίσεις του.

–       Χρησιμοποιούν τη διαδικασία προσδιορισμού κόστους-οφέλους και την οριακή ανάλυση για τη λήψη βραχυπρόθεσμων αποφάσεων.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

·     Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

·     Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

·     Λήψη αποφάσεων

·     Αυτόνομη εργασία

·     Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

·     Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

·        Διοικητική Λογιστική (εισαγωγικές έννοιες, σκοπός, αντικείμενο) και έννοιες κόστους

·        Κατά παραγγελία κοστολόγηση

·        Κατά φάση κοστολόγηση

·        Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες

·        Επιμερισμός ΓΒΕ

·        Διαδικασία προϋπολογισμού (έννοια, ορισμός, σκοπός, πλαίσιο κατάρτισης)

·        Ελαστικοί προϋπολογισμοί και ανάλυση αποκλίσεων

·        Πρότυπη κοστολόγηση και ανάλυση αποκλίσεων

·        Μεταβλητή κοστολόγηση

·        Ανάλυση Κόστους – Όγκου – Κέρδους

·        Ανάλυση βραχυπρόθεσμων αποφάσεων

 

  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο, και σε ειδικές περιπτώσεις Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, (ανάρτηση διαφανειών και ασκήσεων στο eclass) και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές (μέσω διαδικτύου).

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

26

Ασκήσεις

26

Συγγραφή εργασίας

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μελέτη

46

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Το μάθημα αξιολογείται μέσω γραπτής τελικής εξέτασης (100%) στην ελληνική γλώσσα και περιλαμβάνει:

·       Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης

·       Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

·       Ασκήσεις διοικητικής λογιστικής

  • ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

– Attached bibliography:

1.     Needles B., Powers M., και Crosson S. (2017), Διοικητική Λογιστική, Εκδόσεις Broken Hill Publishers Ltd.

2.     Bhimani, Α. και Bromwic, Μ. (2016), Διοικητική Λογιστική, Εκδόσεις Κοντού Αγγελική.

3.     Βενιέρης,  Γ. και Κοέν, Σ. (2007), Διοικητική Λογιστική, Εκδόσεις Π. Ιωαννίδου & ΣΙΑ ΕΕ, Αθήνα.

4.     Garrison R., Noreen E. (2017), Διοικητική Λογιστική, 15η έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Aθήνα.

5.      Datar, Srikant, M., Raja, Madhav, V.(2019), ‘Horngren’s Λογιστική Κόστους-Διοικητική προσέγγιση’ 1η έκδοση, Εκδόσεις Broken Hill Publishers LTD, Κύπρος.

6.     Νεγκάκης Χ.,Κουσενίδης Δ., Α έκδοση/2020, ‘Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική θεωρία-εφαρμογές’, Αειφόρος Λογιστική Μονοπρόσωπη ΙΚΕ.

-Academic journals:

·       Accounting, Organizations and Society

·       Contemporary Accounting Research

·       Review of Accounting Studies

·       Managerial Auditing Journal

·       Journal of International Accounting, Auditing and Taxation

·       Critical Perspectives in Accounting

 

 

top

Copyright © 2024 | ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Designed by Ioannis Kazanidis

Setup Menus in Admin Panel

en_GBEnglish
X