Setup Menus in Admin Panel

e-mail: secr@af.duth.gr

Setup Menus in Admin Panel

ΜΔΕ011. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Περιγραφή

ΣΧΟΛΗ

Οικονομίας και Διοίκησης

ΤΜΗΜΑ

Department of Accounting & Finance

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΔΕ011

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γ’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Final Dissertation)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Αυτόνομη μελέτη βιβλιογραφίας, έρευνα, συγγραφή εργασίας

30

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Υποχρεωτικό μάθημα

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική ή Αγγλική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS:

Όχι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL):

http://aa.ihu.gr/index.php/course/213-2017-03-13-07-53-05

     
  • ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Λογική του μαθήματος

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία θα δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία να ασχοληθούν στην πράξη με ένα θέμα της δικής τους επιλογής και να αναπτύξουν τις ικανότητες τους στην ανάλυση και αξιολόγηση σύγχρονων θεμάτων της διοίκησης επιχειρήσεων για τη βελτίωση της οργανωσιακής πρακτικής. Τα θέματα διπλωματικών εργασιών μπορούν να έχουν ως στόχο την επίλυση αληθινών προβλημάτων σε συγκεκριμένους οργανισμούς της επιλογής των φοιτητών. Στο πλαίσιο αυτό, οι φοιτητές επιδιώκουν τη συνεργασία με μια επιχείρηση με στόχο την ανάθεση επίλυσης συγκεκριμένων επιχειρησιακών αναγκών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την καθοδήγηση του επιβλέποντος καθηγητή παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν σε βάθος γνώση από την ολοκληρωμένη μελέτη και διερεύνηση ενός διακριτού θέματος της Λογιστικής και Ελεγκτικής, με στόχο τη βελτίωση της οργανωσιακής πρακτικής, εφαρμόζοντας συστηματική και επιστημονική προσέγγιση.

Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων της επικοινωνίας σε γραπτή μορφή, της αποτελεσματικής διαχείρισης του διαθέσιμου χρόνου, και της αντιμετώπισης όλων των θεμάτων που θα προκύπτουν στην καθημερινότητα τους με επαγγελματισμό, αποτελεί επίσης αναπόσπαστο κομμάτι της όλης διαδικασίας.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Διπλωματικής εργασίας, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση:

1. Να αναγνωρίσουν με σαφήνεια τα όρια ενός προβλήματος προς επίλυση και να αναγνωρίσουν με πληρότητα τις βασικές αλλά και δευτερεύουσες πτυχές του, εστιάζοντας στα ουσιαστικότερα σημεία για την επίλυσή του.

2. Να κατανοήσουν σε βάθος τις βασικές θεωρίες, τα επιστημονικά εργαλεία καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές  που σχετίζονται με το θέμα της εκπονούμενης έρευνας.

3. Να συνοψίσουν την υπάρχουσα επιστημονική γνώση στο επιλεγμένο θέμα  της εκπονούμενης έρευνας. 

4. Να σχεδιάσουν ένα ερευνητικό πλάνο, να αναπτύξουν κατάλληλη μεθοδολογία προσέγγισης και διερεύνησης ενός θέματος υπό μελέτη και να οργανώνουν σχέδιο υλοποίησής της με έμφαση κυρίως  στην επίλυση αληθινών προβλημάτων σε συγκεκριμένους οργανισμούς.

5. Να συντάξουν ένα πλήρες επιστημονικό/τεχνικό ή/και επαγγελματικό δοκίμιο.

6. Να επικοινωνήσουν με σαφήνεια και αποτελεσματικότητα τα συμπεράσματά τους, καθώς και τη γνώση και το σκεπτικό στο οποίο βασίζονται, πραγματοποιώντας επιτυχώς μία ολοκληρωμένη παρουσίαση μέσω Τ.Π.Ε. ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.

Γενικές Ικανότητες

§  Αυτόνομη Εργασία

§  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

§  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

§  Ερμηνεία και σύνθεση της γνώσης   

§  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

§  Λήψη αποφάσεων 

§  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

§  Ανάληψη υπευθυνότητας στα πλαίσια των απαιτήσεων για ανεξάρτητη έρευνα και μελέτη

§  Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου

§  Αποτελεσματική παρουσίαση με χρήση εργαλείων επικοινωνίας, συζήτησης και παρουσίασης ιδεών σε γραπτό λόγο

  • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τα θέματα των μεταπτυχιακών διατριβών πρέπει να δίνουν έμφαση στη πρακτική εφαρμογή και στην επίλυση προβλημάτων της Λογιστικής και Ελεγκτικής επιστήμης.

Η διπλωματική εργασία εκπονείται κατά την διάρκεια του τρίτου εξαμήνου σπουδών για τους φοιτητές του προγράμματος πλήρους φοίτησης και του τρίτου και έκτου εξαμήνου σπουδών για τους φοιτητές του προγράμματος μερικής φοίτησης. Η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας γίνεται με τη χρήση συγκεκριμένου προτύπου ακολουθώντας τις τυποποιημένες οδηγίες που αφορούν τη διαμόρφωση του περιεχομένου και της συνολικής της εμφάνισης (π.χ. αρίθμηση, διάστιχο, δομή εξώφυλλου, μορφή περιεχομένων κ.λπ.). Το μέγεθος μιας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (ΜΔΕ) πρέπει να κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 15.000 και 20.000 λέξεων.

 

  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

§  Πρόσωπο-με-πρόσωπο επικοινωνία του/της φοιτητή/τριας με τον επιβλέποντα καθηγητή

§  Δια ζώσης υλοποίηση σε ερευνητικά εργαστήρια

§  Εξ αποστάσεως μελέτη και υλοποίηση

§  Εξ αποστάσεως τηλε-συναντήσεις

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

§  Χρήση εξειδικευμένων λογισμικών (π.χ., στατιστικής επεξεργασίας) ανάλογα με τις ανάγκες του θέματος

§  Χρήση τηλεσυναντήσεων με τον επιβλέπων καθηγητή

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Μελέτη και Ανάλυση

Βιβλιογραφίας

175 ώρες

Εκπόνηση εργασίας:

προγραμματισμός, συλλογή δεδομένων, συναντήσεις με επιβλέποντα, ανάλυση δεδομένων και κριτική αξιολόγηση

425 ώρες

Συγγραφή Διπλωματικής

Εργασίας, προετοιμασία

παρουσίασης

150 ώρες

Σύνολο Μαθήματος

750 ώρες (30 ECTS)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας, είναι η ελληνική ή και η αγγλική.

 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να έχουν προαχθεί σε όλα τα μαθήματα, προκειμένου να επιτραπεί η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.

 

Η διπλωματική εργασία εκπονείται κατά την διάρκεια του τρίτου εξαμήνου σπουδών για τους φοιτητές του προγράμματος πλήρους φοίτησης και του τρίτου και έκτου εξαμήνου σπουδών για τους φοιτητές του προγράμματος μερικής φοίτησης.

 

Μέθοδος αξιολόγησης:

Για να εγκριθεί η διατριβή, ο μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Η εξέταση γίνεται ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής, είναι δημόσια, και καταλήγει με τη βαθμολόγηση της διατριβής σε αριθμητική δεκαβάθμια κλίμακα. Η εξεταστική επιτροπή μπορεί να ζητήσει να γίνουν παρεμβάσεις στο κείμενο. Σε αυτήν την περίπτωση ορίζει και την προθεσμία παράδοσης του αναθεωρημένου αντιτύπου, το ανώτερο έως 4 εβδομάδες.

 

Καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης:

Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης και κατάθεσης της διπλωματικής εργασίας είναι η 30η Νοεμβρίου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για λόγους υγείας ή ανωτέρας βίας, η Σ.Ε., μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου φοιτητή και σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος καθηγητή, δύναται να χορηγήσει παράταση ή παρατάσεις της διάρκειας εκπόνησης της διπλωματικής του εργασίας ως εξής: Μέχρι τέλος Δεκεμβρίου (1η παράταση), με έγγραφη βεβαίωση του επιβλέποντα καθηγητή, χωρίς ποινή. Μέχρι τέλος Μαρτίου (2η παράταση), με ποινή 100 ευρώ και μέγιστο βαθμό πτυχιακής το εννέα (9). Μέχρι τέλος Ιουνίου (3η παράταση), με ποινή 150 ευρώ και μέγιστο βαθμό πτυχιακής το οκτώ (8). Μέχριτέλος Σεπτεμβρίου (4η και τελευταία παράταση), με ποινή 200 ευρώ και μέγιστο βαθμό πτυχιακής το επτά (7). Φοιτητής που δεν μπορέσει να παραδώσει την πτυχιακή του μέχρι την τέταρτη (4η) παράταση δεν δικαιούται το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

  • ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτείνεται από τον επιβλέποντα καθηγητή, ανάλογα με το θέμα της εργασίας

 

top

Copyright © 2024 | ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Designed by Ioannis Kazanidis

Setup Menus in Admin Panel

en_GBEnglish
X