Setup Menus in Admin Panel

e-mail: secr@af.duth.gr

Setup Menus in Admin Panel

Α4. Λογιστική και Λογιστικά Πρότυπα

Περιγραφή Μαθήματος

ΣΧΟΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α4

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

A

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις+ Φροντιστήρια

3

6

 

 

 

 

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.emt.ihu.gr/courses/MSC-LOG103/

      
  • ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·   Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·   Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

·   Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

§  Να καταρτίσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις για εισηγμένες σε χρηματιστήρια επιχειρήσεις σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π./Δ.Λ.Π/Δ.Π.Χ.Π.

§  Να κρίνουν την χρησιμότητα και τους περιορισμούς των πληροφοριών που παρέχονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

§  Να ερμηνεύσουν την απόδοση των εταιρειών χρησιμοποιώντας τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

§  Να κατανοήσουν και να συζητήσουν διάφορες μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη Χρηματοοικονομική Λογιστική Έρευνα.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Ομαδική εργασία

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

(2)  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

O σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους σπουδαστές με κατάλληλες τεχνικές δεξιότητες στην κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Ελληνικών και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, την ανάλυση αυτών για σκοπούς επένδυσης και δανεισμού και να τους προμηθεύσει ένα πλαίσιο για την κατανόηση του ρόλου των λογιστικών κανονισμών και την αξιολόγηση των υποχρεωτικών λογιστικών απαιτήσεων.

•         Το ρυθμιστικό (κανονιστικό) Πλαίσιο της Λογιστικής/Λογιστικά Πρότυπα

•         Λογιστικό Πλαίσιο

o        Πλαίσιο για την προετοιμασία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

o        Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (IAS 1)

•         Ισολογισμός

o        Πάγιο Ενεργητικό(IAS 16,38)

o        Επενδύσεις σε Ακίνητα (IAS 40)

o        Αποθέματα (IAS 2)

o        Χρηματοοικονομικά μέσα (IAS 32,39)

•         Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης

•         Ανάλυση και ερμηνεία λογιστικών δεδομένων

•         Περαιτέρω μοντέλα ανάλυσης και των οικονομικών καταστάσεων

•         Λογιστική ερευνητική μεθοδολογία

•         Αναβαλλόμενοι φόροι (IAS 12)

•         Κόστος δανεισμού (IAS 23)

Μερικά μέρη θα περιλαμβάνουν την κατάρτιση ερωτήσεων ή μελετών περίπτωσης. Επίσης θα γίνεται αναφορά σε σύγχρονα άρθρα έρευνας και βιβλία.

  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Στη διδασκαλία και στην επικοινωνία

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

26

Φροντιστήριο

26

Συγγραφή εργασίας

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ατομική μελέτη

46

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Αξιολόγηση με παράδοση ατομικής/ομαδικής εργασίας όπου απαιτείται η κριτική σκέψη του φοιτητή

 

Τελική αξιολόγηση με τη μορφή γραπτού δοκιμίου εξετάσεων με την ανάπτυξη 4 ή 5 θεμάτων με Ερωτήσεις/Ασκήσεις ανάπτυξης.

 

  • ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

§  Grant Thornton (2016). Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς I.F.R.S. Αναλυτική παρουσίαση. 2 τόμοι Δ’ έκδοση αναθεωρημένη. ISBN: 978-618-82636-1-1.

§  Picker R., Leo K., Loftus J., Wise V. Clark K. Alfredson K. (2013). Applying International Financial Reporting Standards.John Wiley & Sons. ISBN: 9780730302124.

§  Kieso E. Donald, Weygandt J. Jerry, Warfield D. Terry (2019). Λογιστική-Εκτενής Ανάλυση με ΔΠΧΑ. Broken Hill Publishers Ltd. Αθήνα.

§  Αληφαντής Γ. (2015). Χρηματοοικονομική Λογιστική τόμος Α. Εκδόσεις Διπλογραφία..

§  Αληφαντής Γ. (2015). Χρηματοοικονομική Λογιστική τόμος Β. Εκδόσεις Διπλογραφία..

§  Derry Cotter (2012). Advanced Financial Reporting. First Edition. Pearson Education Limited. ISBN: 978-0-273-73237-2.

§  Barry Elliott Jamie Elliott (2012).Financial Accounting and Reporting. Fifteenth Edition. Pearson Education Limited. ISBN: 978-0-273-76081-8.

§  Alexander D., Britton A.,JorissenA.International Financial Reporting and Analysis, 3rd edition. Thomson Learning.ISBN: 978-1-84440-668-3.

§  Weetman P. (2011). Financial and Management Accounting. An introduction, fifth edition. Pearson Education Limited 2011. ISBN: 978-0-273-71842-0.

§  Stolowy H., Lebas M. (2006). Financial Accounting and Reporting. A global perspective. 2nd edition. Thomson Learning. 978-1-84480-250-0.

§  Kothari J., Barone E. (2006). Financial Accounting, an international approach. Prentice Hall. Pearson Education Limited 2009. ISBN: 978-0-27369-319-2.

§  Basioudis G. I. Financial Accounting (2010). A practical information.  Pearson Education Limited. ISBN: 978-0-273-71429-3.

§  Walton P., Aerts W. (2006). Global Financial Accounting and Reporting. Principles and Analysis. Thomson Learning. 978-1-84440-265-4.

§  ΚάντζοςΚ (2003). Λεξικό Λογιστικής. ΕκδόσειςΣταμούλη. ISBN: 960-351-349-0.

– Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

§  Accountancy

§  Company Reporting

§  Financial Times

§  Investors Chronicle

§  Accounting and Finance Journals available from Science Direcτ

 

top

Copyright © 2024 | ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Designed by Ioannis Kazanidis

Setup Menus in Admin Panel

en_GBEnglish
X